Ab-ı Hayat

Neyistan Hikmet Yolculuğu

3-9 Ekim 2020, Türkiye

Ab-ı Hayat (Hayat Suyu veya Gençlik Çeşmesi), Anadolu Tasavvufu geleneğinde irfan ve hikmetin sonsuz kaynağını temsil eder. Bazı efsanelere göre, bu sudan içenlerin ölümsüz olacağına inanılır. Hatta kimi menkıbe ve hikayeler der ki bu kaynağın koruyucusu Hızır Peygamber’dir.

Ab-ı Hayat, aynı zamanda, Allah’ın güzel isimlerinden biri olan ‘Hayy’ (canlı, diri olan) sıfatına işaret eder. Bu sıfatla özdeşleştirilen bilgide kendisini her an koşullara göre yenileyen dirilik, canlılık vardır. İrfani olan bu bilgiye erişmiş olan manevi büyükler, bu hikmeti yayarken Allah’ın ışığını ve lütfunu taşırlar.

Bu hikmet ruhu Anadolu’nun birçok yerinde çeşitli biçimlerde tecelli etmiştir. Halkın manevi büyüklere saygısını göstermek için yaptığı türbe ve makamlarda, ağaçların gölgesinde, tekke ve dergahlarda, bülbüllerin sesi, mukaddes sazların telinde ve sesinde, şifalı sularda ve daha nice şekilde.

Bir yolculuk bekliyor bizi.

Bu hikmet sırrını arama ve onu hayatlarımıza taşıma çabasına girmeye niyet ediyoruz. Bu yolculukta, Allah dostlarının hatıralarının, öğretilerinin ve lütfunun izinde olacağız.

Hz. Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Hz. Şems-i Tebrizi, Ateşbaz-ı Veli, Üftade Sultan, Emir Sultan, Tavus ana, Kadıncık ana, Aziz Mahmud Hüdai Hazretleri, Dr. Rahmi Oruç Güvenç ve daha niceleri...

Her zaman alemler arasında köprü olmuş bu veliler, manevi öğretmenler, dervişler ve aşıklar, mana alemi ile ilişki kurmamıza yardımcı olmaktadırlar.

Neler yapacağız?

Mekanlara yapacağımız ziyaretletin yanısıra, bu yolculuğu bir öğrenme imkanı, hareket halinde bir okul olarak hayal ediyoruz.

 • Hz. Mevlana’nın eserleri (Mesnevi ve Divan-ı Kebir) ile çalışacağız.
 • Bektaşilik ve Anadolu aydınlanmasıdaki önemine dair arkaplan bilgisi paylaşacağız. Ayrıca, Bektaşi şair ve ozanlarına ait şiirlerdeki manayı çalışacak, bazı ilahi, nefes ve deyişleri söylemeyi öğreneceğiz. Müziği ve şiiri tanımlı dil ile aktarılması pek kolay olmayan derindeki irfani bilgiye erişme çabasının bir yolu olarak ele alıyoruz.
 • Hızır peygamber’i ve Ab-ı Hayat sembollerini, çeşitli kaynaklarda bulunan efsane ve menkıbeler yoluyla çalışacağız.
 • Aynı şekilde, Yunus Emre’yi şiirleri ve hakkındaki menkıbelerin yardımıyla daha yakından tanıma imkanı bulacağız. Yunus Emre Divanı Anadolu & Türk Tasavvuf müziğinde çok önemli bir yer tutar. Öğretilerin sade, anlaşılır ve Türkçe olarak aktarıldığı şiirleri müziksel formlarda icra edilir.
 • Yolculuğumuz boyunca ziyaret edeceğimiz yerlerde, sözkonusu hikmet ve irfani bilgiden büyük oranda etkilenmiş ve beslenmiş olan Anadolu geleneksel sanat ve kültürü ile de aşina olacağız.

Örneğin, Ebru, Çini ve Hat sanatlarında da tasavvuf öğretilerinin izi çeşitli semboller yoluyla görülebilir. Bunlar, manayı ve zahiri güzelliği bütünleştirerek Anadolu ruhunu hissetmemizi sağlarlar.

Program

Bu programı size yolculuk ile ilgili genel bir izlenim ve his vermek için örnek olarak hazırladık. Yol boyunca koşullara göre bazı değişiklikler yapmamız gerekebilir. 

Ayrıntılar, saatler ve mekanlar değişebilir.

1. gün: İznik

 • Kahvaltı

  08:00 - 09:00
 • Yalova'dan İznik'e gidiş

  09:00 - 10:00
 • İznik

  10:00 - 13:00

  Ayasofya Camii, Eşrefoğlu Rumi Hz., Sarı Saltuk Hz.

 • Öğle yemeği & Çay

  13:00 - 15:00
 • İznik

  15:00 - 18:00

  Çini atölyelerini keşif & Alışveriş

 • İznik

  18:00 - 19:00

  Sohbet meclisi

 • Akşam yemeği

  19:00 - 20:00
 • İznik'ten Bursa'ya gidiş

  20:00 - 21:30

2. gün : Bursa

 • Kahvaltı

  08:00 - 09:00
 • Bursa

  09:00 - 13:00

  Üftade Sultan Hz., Emir Sultan Hz. Somuncu Baba Hz., Ulu Camii

 • Öğle yemeği & Çay

  13:00 - 15:00
 • Bursa

  15:00 - 18:00

  İpek çarşısı, Alışveriş

 • Sohbet meclisi

  18:00 - 19:00
 • Akşam yemeği

  19:00 - 20:00

3. gün: Eskişehir

 • Kahvaltı

  08:00 - 09:00
 • Bursa'dan Eskişehir'e gidiş

  09:00 - 12:00
 • Yunus Emre

  12:00 - 14:00

  Türbeyi ziyaret, şiir & müzik

 • Öğle yemeği & Çay

  14:00 - 15:00
 • Sivrihisar

  15:00 - 19:00

  Kasabada gezinti, ziyaretler

 • Sohbet Meclisi

  18:00-19:00
 • Akşam yemeği

  19:00 - 20:00

4. gün: Hacıbektaş

 • Kahvaltı

  08:00 - 09:00
 • Sivrihisar'dan Hacıbektaş'a gidiş

  09:00 - 13:00
 • Öğle yemeği & Çay

  13:00 - 15:00
 • Hacı Bektaş Veli

  15:00 - 19:00

  Türbeyi ziyaret

 • Akşam yemeği

  19:00 - 20:00
 • Bektaşi geleneğine dair

  20:00 - 23:00

  Sohbet & Müzik


5. gün: Konya

 • Kahvaltı

  08:00 - 09:00
 • Hacıbektaş'tan Konya'ya gidiş

  09:00 - 13:00
 • Öğle yemeği & Çay

  13:00 - 15:00
 • Konya

  15:00 - 18:00

  Mevlana Hz, Şems-i Tebrizi Hz. Sadreedin Konevi Hz.

 • Sohbet meclisi

  18:00 - 19:00
 • Akşam yemeği

  19:00 - 20:00
 • Sema & Meşk

  20:00 - 22:00

6. gün: Konya

 • Kahvaltı

  08:00 - 09:00
 • Konya

  09:00 - 12:00

  Tavus ana, Ateşbaz-ı Veli Hz.

 • Öğle yemeği & Çay

  12:00 - 13:00
 • Konya'dan İstanbul'a trenle hareket

  13:00 - 18:00
 • Akşam yemeği & Sohbet meclisi

  19:00 - 21:00

7. gün: Istanbul

 • Kahvaltı

  08:00 - 09:00
 • İstanbul

  09:00 - 13:00

  Ziyaretler, keşif

 • Öğle yemeği & Çay

  13:00 - 14:00
 • İstanbul

  15:00 - 18:00

  Ziyaretler, keşif

 • İstanbul

  18:00 - 19:00

  Sohbet meclisi

 • Akşam yemeği

  19:00 - 20:00
 • Kapanış (Meşk)

  20:00 - 22:00

Yol haritası

Hosts

Kamyar Houbakht

Kamyar hikmet, özellikle de tasavvufi hikmet ve dinlemenin hikmeti ile ilgileniyor.

Mistisizm, psikoloji, liderlik ve genel olarak kendini keşfetme yoluyla bilinç üzerine çalışıyor, ve bu alanlarla ilgilenen dostlarıyla beraber projeler üretiyor.

Akademik eğitimini bilgisayar mühendisliği ve kalite yönetimi üzerine aldı.

Pirinç, ekmek, felafel, bazen de ayakkabı almak için internet siteleri tasarlıyor.

Eşi ve yol arkadaşı Seda ile seyahat etmek, yaşamına manen canlılık katıyor.

Seda Seyrek

Anadolu geleneksel ve Tasavvuf müziği ile yakından ilgileniyor. Orta Asya ve İran müziği öğreniyor. 13 yaşından beri bağlama ve kadim Anadolu sazı olan kopuz çalıyor. Tahtacı-Türkmen bir aileden geliyor. Cemlerde büyüyemese de, büyüklerinin yaşatmaya çalıştığı geleneğe ve hikmete hep bağlı hissetti, Beş yıl önce Farsça öğrenmesinin ve köklerini araştırmak için İran'a gitmesinin bir nedeni de, dedesinin 'Horasan'dan geldik' sözü oldu. Sonra da Anadolu ve İran’ın ortak ve kadim hikmet geleneğine dair temelde mukaddes müzik, şiir, ritüeller ve Sema geleneğini merkeze alan çalışmalara yöneldi. Kamyar'la beraber başladıkları Neyistan ve Poetic İran yolculuklarında öğrenmeyi ve paylaşmayı çok önemsiyor. Müzikle benzer bir bağ kuran dostlarıyla da çeşitli gruplarda projeler üreterek öğrenmeyi sürdürüyor.

Ankara'da İngiliz edebiyatı okudu. İnternet üzerinden İngilizce, Türkçe ve Farsça dersleri veriyor, tercüme yapıyor.

Türk ve İranlı yol arkadaşları için: 2800 TL

Türk ve İranlı olmayan yol arkadaşları için: 700 Euros


Daha fazla bilgi için lütfen Seda Seyrek ile irtibata geçiniz.

Telefon

+90 5064567116

E-posta

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Seda Seyrek
  Turkish, English, Farsi

  +90 506 4567116 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Kamyar Houbakht
  Farsi, English

  +90 545 6318020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.