Horasan

güneşin doğduğu yer

Eski Farsça'da, Hur Güneş, Asan yükselen, doğan demek.

Horasan doğuran ve ışığı taşıyanların diyarı. Başta Hacı Bektaş Veli olmak üzere Horasan erenlerinin, birçok manevi büyüğün, evliyanın, alimin doğduğu ve hikmet çerağını yaktığı yer.

Horasan

Hikmet Turu

Eylül 28 - Ekim 6, 2019 - İran

Horasan

Horasan, Tasavvuf öğretisinin yayılmasında ve Anadolu'ya taşınmasında çok önemli bir rol oynamıştır. Doğuda Hazreti Mevlana'nın bu aleme doğduğu Afganistan'a, batıda Bayezid Bistami ve nice evliyanın doğum yerine bağlanır. Kuzey tarafında ise, Pir-i Türkistan Hoca Ahmed Yesevi'nin İrfan ve Hikmet'inin Anadolu'ya ulaşmadan evvel pişip, kuş donuna girmiş Horasan erenlerine emanet edildiği Türk illeriyle çevrilidir. Bu emanet, Anadolu'da Bektaşilik, Mevlevilik ve daha nice tasavvuf yolunun doğmasına vesile olmuş ve daha nicelerini oldukça etkilemiştir.

Görsel: Horasan Erenleri, Ali Can Meydan

Hikmet Dersleri

Bu yolculuk boyunca, bu manevi büyüklerden miras aldığımız hikmetin köklerini araştıracak; onların türbe ve makamlarını ziyaret edeceğiz. Sohbetlerle, müzikle, menkıbe ve şiir okumaları ile bu öğretilerde derinleşme şansı bulacağız. Ayrıca, Horasan coğrafyasının Tasavvuf açısından önemini ve Anadolu'ya etkisini daha iyi anlamak açısından, konuya dair temel bir çerçeve çizeceğimiz birkaç sunum yapacağız. Alevi-Bektaşi yolu ve İşraki felsefesi üzerine konuşacağız. Görüşlerimizi, hislerimizi paylaşmak, beraber mana üretmek ve yola öyle devam etmek de yolculuğun önemli bir parçası...

Görsel: Şehname'den Simurg ve Zal'in bir Hikayesi

Benim evime giren her kim olursa olsun, ona inancını sormadan yemek veriniz. Eğer Yüce Allah onu bu aleme gelme hediyesine layık görüp yarattı ise, Ebu'l Hasan'ın evinde beslenmeye de layık demektir.


Şeyh Ebu'l Hasan Harakani, 963-1033 MS

İran'ın kuzeydoğusuna, bölgenin kadim hikmetine olan saygımızı göstermek ve ondan öğrenmek için yapacağımız bir yolculuk bu.

Nişabur'da Fuşencan köyünde Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin doğduğu köye, (13.yüzyıl)

Nişabur'da büyük mutasavvıf Feridüddin Attar'a (12.yüzyıl) ve şair, ilim insanı Ömer Hayyam'a (11.yüzyıl)

Kadim Tus kentinde Şehname'nin yazarı Hakim Firdevsi ve büyük alim, mutasavvıf, filozof İmam Gazali'ye, (11.yüzyıl)

Bistam kasabasında Arifler Sultanı olarak bilinen büyük mutasavvıf Bayezid Bistami Hazretlerine, (9.yüzyıl)

Oradan Harakan köyüne, Bistami'nin, kokladığı havada kendisinden yaklaşık yüz yıl sonra bu aleme gelişini müjdelediği Şeyh Ebu'l Hasan Harakani Hazretlerinin türbesine, (10. yüzyıl)

Türbet-i Cam'a, büyük mutasavvıf, şair ve yazar Şeyh Ahmed Cami'yi ziyarete, (11. yüzyıl)

Türbet-i cam şehrinde ayrıca bölgenin kadim sazı olan 'dutar' çalan, hikmetli sözleri müziğe döken, şifacı, hakim, köyün manevi önderi hizmetlerini de sürdüren aşıklar olan 'Bakşiler' yaşamaktadır. Bakşiler Unesco tarafından somut olmayan kültürel miras kabul edilmişlerdir.

Üstad Gülam Ali Puratayi, bu coğrafyanın mukaddes müziğini (Makami) icra ediyor. Şiirde Şeyh Ahmed Cami övülüyor.

 

Yolculuğumuz boyunca, bölgenin İran kırsalının güzelliğini temsil eden köylerinde, geleneksel misafirhanelerde kalacak, yerli halkla tanışacak, yöresel yemekler yiyeceğiz.

Program

Programda koşullara bağlı olarak değişiklik yapılabilir.

Haritalar

Bu bölgesel bir perspektiften rotamız

Güzergahımız Eski İpek yolu'nun bir kısmını kapsıyor

Yol Arkadaşlarınız

Kamyar Houbakht

Kamyar hikmet, özellikle de tasavvufi hikmet ve dinlemenin hikmeti ile ilgileniyor.

Mistisizm, psikoloji, liderlik ve genel olarak kendini keşfetme yoluyla bilinç üzerine çalışıyor, ve bu alanlarla ilgilenen dostlarıyla beraber projeler üretiyor.

Akademik eğitimini bilgisayar mühendisliği ve kalite yönetimi üzerine aldı.

Pirinç, ekmek, felafel, bazen de ayakkabı almak için internet siteleri tasarlıyor.

Eşi ve yol arkadaşı Seda ile seyahat etmek, yaşamına manen canlılık katıyor.

Seda Seyrek

Anadolu geleneksel ve Tasavvuf müziği ile yakından ilgileniyor. Orta Asya ve İran müziği öğreniyor. 13 yaşından beri bağlama ve kadim Anadolu sazı olan kopuz çalıyor. Tahtacı-Türkmen bir aileden geliyor. Cemlerde büyüyemese de, büyüklerinin yaşatmaya çalıştığı geleneğe ve hikmete hep bağlı hissetti, Beş yıl önce Farsça öğrenmesinin ve köklerini araştırmak için İran'a gitmesinin bir nedeni de, dedesinin 'Horasan'dan geldik' sözü oldu. Sonra da Anadolu ve İran’ın ortak ve kadim hikmet geleneğine dair temelde mukaddes müzik, şiir, ritüeller ve Sema geleneğini merkeze alan çalışmalara yöneldi. Kamyar'la beraber başladıkları Neyistan ve Poetic İran yolculuklarında öğrenmeyi ve paylaşmayı çok önemsiyor. Müzikle benzer bir bağ kuran dostlarıyla da çeşitli gruplarda projeler üreterek öğrenmeyi sürdürüyor.

Ankara'da İngiliz edebiyatı okudu. İnternet üzerinden İngilizce, Türkçe ve Farsça dersleri veriyor, tercüme yapıyor.

Programa neler dahil / değil?

 • Üç öğün yemek & atıştırmalıklar
 • İran içi ulaşım
 • Konaklama
 • Mekanlara giriş ücretleri
 • Vize işlemi
 • Uluslararası uçuşlar

Daha fazla bilgi için

 • Seda Seyrek
  Türkçe, İngilizce, Farsça

  +90 506 4567116 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Kamyar Houbakht
  Farsça, İngilizce

  +90 545 6318020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Seda Seyrek
  Turkish, English, Farsi

  +90 506 4567116 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 • Kamyar Houbakht
  Farsi, English

  +90 545 6318020 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.